ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 

45€ / ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

45€ / PILATES ΜΑΤ & PROPS (8 μαθήματα το μήνα)

45€/  ZUMBA

45€/  ΣΥΓΧΡΟΝΟ

50€ /CROSS TRAINING

55€ το μήνα για 3 μαθήματα την εβδομάδα

60€ /  TRX TRAINING (10 συνεδρίες )

60€/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (10 συνεδρίες)

60€ μηνιαία συνδρομή με απεριόριστες συμμετοχές σε όλα τα προγράμματα.

 

 

30€  / PERSONAL TRAINING (60′)       10 συνεδρίες / 250€

15€ /PERSONAL TRAINING (30′)          10 συνεδρίες / 150€

 

–  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 8€

Εγγραφή: 10€

 

Σας περιμένουμε……