Εγκάρσιος κοιλιακός: Ο σημαντικότερος μυς για την σταθεροποίηση του κορμού

Η συμβολή του εγκάρσιου κοιλιακού στην υποστήριξη του κοιλιακού τοιχώµατος, στην αναπνοή, στην παραγωγή της ενδοκοιλιακής πίεσης, στη στροφή του κορµού, καθώς και στον έλεγχο της κάµψης του κορµού (Richardson et al 1999), έχει αναφερθεί  σε πληθώρα μελετών. Πριν από κάθε κίνηση του κορμού μας, ενεργοποιείται  πρώτος από όλους τους μυς,  δίνοντας την υποδομή για την εκτέλεση της κίνησης και αποτελεί μια φυσική ζώνη προστασίας για την οσφυϊκή μοίρα.
 

Φέρεται εγκάρσια στο κοιλιακό τοίχωμα και εκφύεται από το βουβωνικό σύνδεσμο, τη λαγόνια ακρολοφία, τη θωρακοοσφυϊκή περιτονία, τη δωδέκατη πλευρά και από τους κατώτερους έξι πλευρικούς χόνδρους. Καταλήγει σε ευρεία απονεύρωση που καταφύεται στο ηβικό οστούν και συμμετέχει στο σχηματισμό της λευκής γραμμής. Νευρώνεται από κοιλιακούς κλάδους των έξι κατώτερων θωρακικών νεύρων και του πρώτου οσφυϊκού.

Άτομα που υποφέρουν από προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, από την λανθασμένη στάση σώματος, οσφυαλγία και άλλες παθήσεις πρέπει να δίνουν έμφαση στην ενδυνάμωση των σταθεροποιών  μυών και να ακολουθούν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης.

Στην προπονητική αλλά και σε προγράμματα άσκησης(pilates,yoga, κ.α) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση του εγκάρσιου κοιλιακού  για την ενίσχυση της  λειτουργικότητας ,της σταθεροποίησης και της κινητικότητας του κορμού.

Η αύξηση της ενδοκοιλιακής  πίεσης  ενεργοποιεί  τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ και πραγματοποιείται με τράβηγμα  του ομφαλού  προς την σπονδυλική στήλη ώστε να νιώθετε  πως  μειώνεται η περιφέρεια  της μέσης.

https://www.youtube.com/watch?v=aqwx6uCwhUQ

Νίκη Μπιτσώρη

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

fitnesspulse.gr